Zásady zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro Nezávislý odborný web KAMENNÝKOBEREC.EU, velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, když jde o naše zpracování vašich osobních údajů.
Proto máme přesná pravidla, která stanovují podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Implementovali jsme různé bezpečnostní technické a organizační opatření na ochranu vašich údajů.

Kdo je provozovatel vašich osobních údajů?
Jsme Kamennýkoberec.eu, Radim Baron, se sídlem Obora 30, 331 51 a provozuji webové stránky v rámci těchto domén: kamennýkoberec.eu a riverstone.cz.

Jaké údaje uchováváme?

V průběhu návštěvy naší stránky IP adresu, kterou Vám přidělil Vás poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem :
a) personalizovaní nabídky – vámi poskytnuté informace nám pomáhají přizpůsobit naší nabídku Vašim individuálním potřebám
b) zlepšení web stránky – pravidelně vylepšujeme naší web stránku na základe informací a zpětné vazby, kterou nám dáváte
c) vylepšení zákaznické podpory – Vaše informace nám pomáhají efektivně odpovídat na Vaše požadavky a potřeby
d) na zpracováni transakci – Vaše informace, veřejné nebo neveřejné, nebudou nikdy prodané, vyměněné anebo postoupené třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou údajů nutných na zpracování platebních transakcí a doručení zboží.
e) na zpracovávání výsledků soutěží, promo akcií, anket a pod.
f) na zpracovávání marketingových úkolů – zasílání newsletteru – Vaše osobní údaje ( e-mail a jméno) pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otvíráte, využíváme za účelem přímého marketingu.  Na základe oprávněného zájmu předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.
g) na odesílání e-mailů – e-mailová adresa, kterou jste zadali na našich stránkách může být použitá na odesílání informací a aktualizací týkající se Vaší objednávky. Také na odesílání novinek, rad, typů a triků, informací o produktech a službách, o připravovaných akcích atd. Na některých našich akcích – školní, semináře a tréninky vyhotovujeme fotografickou dokumentaci nebo video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Videozáznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině, že by se jednalo o referenci, a to na základe souhlasu.

Když se budete chtít kdykoli odhlásit z odběru emailů, stačí když kliknete na odhlašovací odkaz, který je umístěný v e-mailu, nebo nám napíšete a my Vás odhlásíme.

Kde uchováváme vaše údaje?
Údaje, které od vás shromažďujeme, se uchovávají v rámci České Republiky. Každé takovéto zpracovávání osobních údajů se se vykonává v souladu s platnými předpisy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře, a to pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako naše vlastní. Přijali jsme a dodržujeme všechny technické a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození, nebo zničení vašich osobních údajů.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení vzájemných vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu, nebudou Vaše osobní údaje vydané žádné třetí straně.

Kdo má přístup k Vašim údajům?
Vaše údaje zpracovává výhradně Kamennýkoberec.eu a oprávněné osoby, které byly poučené, jak nakládat s osobními údaji. Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše údaje na marketingové účely třetím stranám. Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze pro poskytnutí našich služeb, pro vás.

Jaký je právní základ na zpracování?
Pro každé konkrétní zpracování osobních údajů, které od vás shromažďujeme, či poskytnutí osobních údajů vyplívající ze zákona, nebo je nutné k uzavření smlouvy. Vás informujeme, či je povinné poskytnout osobní údaje, a o možných důsledcích, když se rozhodnete svoje údaje neposkytnout.

Jaká máte práva?

Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požádat o informace, o tom, jaké údaje o Vás uchováváme. Můžete se zkontaktovat s Kamnnýkoberec.eu a prostřednictvím emailu dostanete svoje osobní údaje.

Právo na přenositelnost:
Vždy když Kamennýkobere.eu, zpracovává vaše údaje pomocí automatických prostředků na základě vašeho souhlasu nebo na základě dohody, máte právo dostat kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně čitelném a strojově psaném formátu, který poskytneme vám, nebo jiné straně. Zahrnuje to jen osobní údaje, které jste nám poskytly.

Právo na vymazání:
Máte právo na vymazání jakýchkoli osobních údajů, které zpracovává Kamennýkoberec.eu, kdykoli kromě těchto situací:

 • Máte nevyřízenou záležitost se zákaznickým servisem
 • Máte otevřenou objednávku, která ještě nebyla odeslána, nebo byla odeslána jen její část
 • Máte nevyrovnaný dluh u kamennýkobefrec.eu, bez ohledu na způsob platby
 • Pokud existuje podezření, že jste během posledních čtyř let zneužily naše služby, nebo se potvrdilo toto podezření
 • Váš dluh byl v průběhu posledních tří let prodaný třetí straně, nebo v průběhu jednoho roku v případě zesnulých zákazníků
 • Pokud jste udělali nějaký nákup, vaše osobní údaje v souvislosti s vaší transakcí na základě účetních předpisů

Vaše právo námitky vůči zpracování na základě oprávněného zájmu:
Máte právo námitky vůči zpracování osobních údajů, které je založené na oprávněném zájmu Kamenný koberec.eu. Kamennýkoberec.eu nebude pokračovat ve zpracování osobních údajů, s výjimkou případu, kdy umíme prokázat oprávněný důvod na zpracování, který převažuje nad vaším zájmem a právy, nebo z důvodu právních nároků.

Vaše právo námitky, vůči přímému marketingu:
Máte právo námitky vůči přímému marketingu včetně profilovací analýzy připravené pro účely přímého marketingu.

Můžete se rozhodnout pro vyloučení z přímého marketingu, takto:
*sledováním pokynů v jednotlivých marketingových emailech

Právo na omezení zpracování:
Máte právo požádat, aby Kamennýkoberec.eu omezil zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • Když nesouhlasíte se zpracováním založeném na oprávněném zájmu Kamennýkoberec.eu. Společnost omezí veškeré zpracování těchto údajů do ověření oprávněného zájmu.
 • Když prohlásíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, Kamennýkoberec.eu musí omezit veškeré zpracování těchto údajů do ověření správnosti osobních údajů
 • Když je zpracování nezákonné, můžete odporovat vymazání údajů a místo toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
 • Když Kamennýkoberec.eu už nepotřebuje osobní údaje, ale vyžaduje se to na obhajobu právních nároků

Jak můžete uplatnit svá práva:
Ochranu údajů bereme velice vážně, proto jsme vyhradily personál, která Vám odpoví na otázky týkající se ochrany osobních údajů. Můžete se s nimi zkontaktovat na info@kamennýkoberec.eu

Právo na podání stížnosti dohledovému orgánu:
Když se domníváte, že Kamennýkoberec.eu zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete se s námi zkontaktovat.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRO ONLINE NÁKUP

K čemu používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje používáme na zpracování Vašeho online nákupu, registrace na seminář a dalších služeb, které Vám poskytujeme. Kamennýkoberec.eu dále používá vaše osobní údaje, pro zpracováním Vaší objednávky a požadavku prostřednictvím našich online služeb a pro posílání oznámení o stavu doručení, nebo v případě jakýchkoli problémů s doručením zboží.

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní informace, jako je jméno, příjemní, adresa, emailová adresa, telefonní číslo
 • IČ, DIČ, jméno společnosti, dresu společnosti
 • Platební informace a historii plateb
 • Informace o objednávce

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají jen na to, abychom vám mohli poskytnout služby uvedené výše, společnostem na ověření vaší adresy, distribučním dodavatelům v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb pro vaši platbu.

Upozorňujeme, že mnohé tyto společnosti mají samostatné právo, nebo povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ na zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů, je potřebné na to, aby společnost mohla plnit služby řízení a doručení objednávky pro vás.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
V případě zákazníků s účtem hosta, uchováváme osobní údaje 5let od posledního nákupu.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRO PŘÍMÝ MARKETING

Proč používáme vaše údaje?
Vaše osobní údaje používáme, abychom vám mohli posílat marketingové nabídky, informační průzkumy a pozvánky prostřednictvím emailů, textových zpráv, telefonicky a poštou.
S cílem optimalizovat vaší interakci s Kamennýkoberec.eu, poskytnout vám náležité informace, doporučené produkty. Pro zaslání připomínky produktů, které jste nechaly v nákupním vozíku. K zasílání personalizovaných nabídek. Všechny tyto skvělé služby, jsou založené na vašich předchozích nákupech, na tom, na co jste klikli a na informacích, které jste nám poskytly.

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní informace, jako je emailová adresa, telefonní číslo.
 • Pohlaví (pokud se rozhodnete nám poskytnout)
 • Informace o tom, na které produkty a nabídky jste klikli

Pokud máte účet u Kamennýkoberec.eu, budeme zpracovávat i osobní údaje poskytnuté v souvislosti s tímto účtem a členstvím, jako je:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa
 • Věk
 • Historie nákupů a návštěv seminářů
 • Informace o tom, jak jste se pohybovali a klikali na stránce

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Informace, které se poskytují třetím stranám se používají pouze na to, abychom vám mohli poskytnout uvedené služby, mediálním agenturám a technickým dodavatelům na distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu.

Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše údaje na marketingové účely třetím stranám mimo společnost Kamennýkoberec.eu

Jaký je právní základ na zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů, je založené na vašem souhlasu, když souhlasíte s přímým marketingem. Krom poštovního marketingu, včetně katalogů, které vám budou zaslané na základě našeho oprávněného zájmu.

Vaše právo na stažení souhlasu:
Máte právo kdykoli stáhnout svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a nesouhlasit s přímým marketingem. Když tak učiníte, Kamennýkoberec.eu, vám nebude posílat žádné další nabídky přímého marketingu, či informace založené na vašem souhlasu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
Vaše údaje uchováváme pro přímý marketing, dokud nestáhnete svůj souhlas. V případě emailového marketingu, vás považujeme za neaktivního zákazníka, když jste v průběhu posledního roku neotevřeli žádný náš email. Po uplynutí této doby, budou vaše osobní údaje smazané.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRO ÚČET u Kamennýkoberec.eu

Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje používáme na vytvoření a zpracování vašeho osobního účtu, abychom vám mohly zabezpečit personalizovanou a relevantní zkušenost se společností kamennýkoberec.eu. Poskytneme vám historii objednávek, informace o vašich objednávkách, umožníme vám upravovat nastavení vašeho účtu (včetně marketingových preferencí). Poskytneme vám též jednoduchý způsob na udržování správných a aktuálních informací, jako jsou kontaktní informace a platební informace. Dále vám umožníme ukládat si zboží do nákupního košíku, nabídneme vám doporučení a umožníme vám hodnotit a recenzovat produkty, které jste si od nás zakoupili.

Jaké druhy osobních údajů shromažďujeme?
Vždy zpracováváme vaší emailovou adresu a heslo, které nám poskytnete, když se přihlásíte do účtu na stránkách kamennýkoberec.eu. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů, když se rozhodnete nám je dát:

 • Kontaktní informace, jako jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Stát
 • Nastavení účtu
 • Šifrované informace o platební kartě

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů. Když uděláte nákup:

 • Historie objednávek
 • Informace o doručení
 • Historie plateb

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů spojených se soubory cookies:

 • Historie klikání
 • Historie pohybu a prohledávání

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se postupují třetím stranám, se používají jen na to, abychom vám mohli poskytnout uvedené služby. Na optimalizaci webových stránek využíváme webové agentury a analytické nástroje na hodnocení produktů.

Jaký je právní základ na zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů pro váš účet, je založené na vašem souhlasu, když si vytvoříte účet u kamennýkoberec.eu

Zpracování vašich osobních údajů na to, abychom vám mohli poskytnout náležité informace o produktech, je založené na našem oprávněném zájmu.

Vaše právo na stáhnutí souhlasu:
Máte právo kdykoli stáhnout svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud to uděláte, váš účet přestane existovat a Kamennýkoberec.eu vám nebude moct poskytovat služby uvedené výše.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
Vaše údaje uchováváme, pokud máte aktivní účet u Kamennýkoberec.eu.
Máte právo kdykoli ukončit svůj účet, když se tak rozhodnete. Váš účet přestane existovat a budeme vás považovat ze neaktivního zákazníka. Vaše osobní údaje budeme uchovávat, pokud existují právní požadavky a pokud je otevřený spor.

Budeme vás považovat za neaktivního majitele účtu, pokud:

 • Pokud nezadáte žádné objednávky po dobu 3 let, nebo
 • Pokud se nepřihlásíte do svého účtu po dobu 2let

Po ukončení vašeho účtu, budou vaše údaje smazané.

Vaše právo nesouhlasit se zpracováním údajů:
Máte právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, které je založené na oprávněném zajmu kamennýkoberec.eu. Po odeslání svého nesouhlasu na adresu Kamennýkoberec.eu, Radim Baron, Obora 30, 33151, Česká Republika. Vám účet bude vymazaný a my vám nebudeme moc dále poskytovat služby.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PLNNĚÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

K čemu používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje používáme na splnění povinností stanovených v právních předpisech, soudních rozhodnutích a rozhodnutí orgánů.

Zahrnuje to používání vašich osobních údajů na shromažďování a ověřování účetních údajů na dodržování účetních předpisů.

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Číslo zákazníka
 • Číslo objednávky
 • Jméno, příjmení
 • Poštovní adresu
 • Výšku transakce
 • Datum transakce
 • IČ a DIČ

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše údaje se budou poskytovat v rámci společnosti Kamennýkoberec.eu. Vaše údaje poskytneme účetní společnosti, které poskytují řešení, pro účetní systém.

Jaký je právní základ na zpracování osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je potřebné, aby Kamennýkoberec.eu, mohl plnit svoje zákonné povinnosti.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
Vaše údaje uchováváme v souladu s právními předpisy České Republiky.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRO SOUBORY COOKIES

Soubor cookies je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači, nebo ve vašem mobilním zařízení a objevuje se při vaší opakované návštěvě. Když využíváte naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním takového to souboru cookies.

Jak používáme cookies soubory?
Trvalé cookies používáme na uložení informací o vaší volbě první stránky a informací o vás při opakovaném přihlášení, když zvolíte možnost „Zapamatuj si mě“. Cookies používáme na uložení vašich oblíbených produktů.

Dočasné soubory cookies, používáme např. když použijete funkci filtrování produktů, na kontrolu, zda jste se přihlásili, zda jste vložili zboží do svého nákupního vozíku.

Používáme soubory cookies první i třetích stran na shromažďování statistických údajů a údajů o uživatelích v agregované i individuální formě v analytických nástrojích na optimalizaci naší stránky a poskytování relevantních marketingových materiálů.

Používáme i soubory cookies třetích stran, které provádějí sledování mezi stránkami, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách/kanálech.

Používání cookies, můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?
Vaše ID soubory cookies s vašimi osobními údaji poskytnutými a shromážděnými v souvislosti s vaším účtem, nebo členstvím v klubu, jen pokud jste se přihlásili do svého účtu, nebo klubu.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají jen na to, abychom vám mohli poskytnou služby uvedené výše, pro analytický nástroj na shromažďování statistických údajů, na optimalizaci naší stránky a na to, abychom vám mohly poskytovat relevantní materiály.

Jaký je právní základ na zpracování vašich osobních údajů?
Vaše soubory cookies, spojíme s vašimi osobními údaji, jen pokud jste přihlášení do svého účtu. Pokud jste se přihlásili do svého účtu, právní základ je založený na našem oprávněném zájmu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
kamennýkoberec.eu, neuchovává vaše osobní údaje. Soubory cookies, můžete jednoduše vymazat ze svého počítače, či mobilního zařízení pomocím prohlížeče internetu. Pokyny, jak nakládat se soubory cookies a vymazat je, najdete ve svém prohlížeči v čísti „pomoc“. Můžete si zvolit možnost deaktivovat soubory cookies, anebo dostávat zprávu o každém zaslání souboru cookies do vašeho počítače, či mobilního zařízení. Upozorňujeme, pokud zvolíte možnost „deaktivovat cookies“, nebudete moc plně využít všechny naše funkce.